Služby

Ponúkame riešenia v oblastiach
 • Zámočnícke a zváračské práce, montáž oceľových konštrukcií a priemyselných hál
 • Výroba, montáž kovových atypických exteriérových a interiérových prvkov zvárané konštrukcie, mreže, zábradlia, brány, oplotenia, pergoly, makrízy, schodištia a pod.
 • Strojárska výroba (frézovanie, sústruženi, brúsenie)
 • Oprava, údržba a montáž strojno-technologických zariadení a celkov
 • Vývoja robotizovaných pracovísk pre manipuláciu, polohovanie a paletizáciu výrobkov a ich implementácia do výrobných liniek
 • Vývoja zváracích, montážnych, meracích a testovacích prípravkov pre výrobu a montáž
 • Vývoja zariadení pre výrobnú logistiku, ako napr. manipulačné zariadenia, dopravníkové systémy, transportné zariadenia, špecializované jednoúčelové stroje a zariadenia
 • Inovácie už vyrábaných výrobkov, repasácie výrobných zariadení
 • Záručný a pozáručný servis nami dodaných výrobkov a zariadení
welding
Používané výrobné technológie
 • Rezanie laserom – presnosť, jednoduchosť, vysoký výkon a kvalita rezu pri spracovaní plechu
 • CNC ohýbanie – zaručuje vysokú presnosť a opakovateľnosť ohybov
 • Zváranie – MIG/MAG, TIG ručné zváranie s použitím ochrannej atmosféry pri zváraní.
 • Trieskové obrábanie – CNC 3osé frézovacie centrum a CNC sústružnícke centrum ako i klasické obrábanie dávajú neobmedzené možnosti výroby presných dielov.
 • Povrchová úprava – dokonalý vzhľad dôležitý pre úspech a kvalitu výrobku.
 • Laserové naváranie – repasovanie nástrojov, zápustiek a foriem
welding